16/05/2018

Helsefagarbeidere

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 05.06.2018

Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 årsverk.

Vi søker

Hjelpepleier/ fagarbeider/omsorgsarbeider/pleiemedarbeider i vikariat:
- 31,69% med arbeid hver 2. helg. Fra 20.08.2018 til 01.02.2019.
- 15,78% med arbeid hver 3. helg. Fra 20.08.2018 til 31.12.2019.
- 17,61% med arbeid hver 3. helg. Fra 20.08.2018 til 01.02.2019.

Hjelpepleier/ fagarbeider/omsorgsarbeider/pleiemedarbeider fast:
- 15,78%

Hovedarbeidsområder

Pleieoppgaver, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter og pårørende.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå