13/04/2018

Juridisk rådgiver

  • Bamble kommune
  • Bamble, Norge
Administrasjon - Økonomi Juss

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.05.2018

Er du jurist med spesiell interesse for og kompetanse innen arbeidsrett? 

Beskrivelse av arbeidssted

Vi styrker vår kapasitet på juridisk kompetanse i HR, og søker deg som ser HR som en relevant medspiller for å nå kommunens målsetninger.

Virksomhet for HR ivaretar personaladministrasjon (livsfaseprosesser), organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling, lønn og tariff, arbeidsrett, HMS, forvaltning av lærlingordningen, informasjon/kommunikasjon, politisk sekretariat mm., og bistår kommunens ledere i individuell og kollektiv arbeidsrett. HR har ansvar for kommunens lønnspolitikk. Gjennom proaktivt arbeid skal vi understøtte kommunens strategier og mål, samt yte service og bistand til organisasjonen. HR er ansvarlig for å ivareta kommunens interesser innen arbeidsgiverpolitikk, og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen er individuell og kollektiv arbeidsrett samt medbestemmelse/samhandling med fagforeningene. 

Sammen med medarbeidere i HR for øvrig vil du understøtte omstillingsprosesser og effektivisering av kommunens arbeid.

Som jurist må du oppleves som trygg, samtidig som at du evner å bistå i videreutviklingen av prosesser av ulik art og omfang.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Du vil rapportere til HR-sjef.

Stillingens hovedarbeidsområder

* Råd og veiledning til ledere, egen virksomhet og andre medarbeidere i organisasjonen i juridiske spørsmål 
(primært arbeidsrettslige)
* Faglig støtte i omstillingsprosesser 
* Saksbehandling innen individuell og kollektiv arbeidsrett
* Bistå egen virksomhet med ivaretakelse av personvernlovgivningen
* Utarbeidelse av maler og styrende dokumenter på HR feltet
* Samarbeid med fagforeninger og vernetjeneste

I tillegg må det påregnes noe foredragsvirksomhet knyttet til individuell arbeidsrett.

Krav til kompetanse

* Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.
* Du har spesialisering i arbeidsrett, gjerne med erfaring fra offentlig sektor. 
* Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
* Du har gode analytiske ferdigheter og god vurderingsevne

Øvrige kvalifikasjoner

Personlige egenskaper
* Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å lede prosesser
* Du er strukturert, fleksibel og selvstendig i ditt arbeide
* Du trives med å arbeide med mennesker 
* Du er trent i bruk av office-programmer og ønsker å understøtte ditt arbeid med bruk av teknologiske verktøy

Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt. 

Vi tilbyr

- Utfordrende oppgaver hos en samfunnsviktig arbeidsgiver
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- Et godt arbeidsmiljø
- Fleksible arbeidstidsordninger, og pensjon i KLP
- Lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
- Arbeidssted på Rådhuset i Langesund
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler. 

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) 

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakter

Navn: Aud Norheim
Tittel: Avdelingsleder
E-post: aud.norheim@bamble.kommune.no
Mobil: 92452925
Arbeid: 35965054

Navn: Kristin Alseth Hansen
Tittel: HR-sjef
E-post: kristinalseth.hansen@bamble.kommune.no
Mobil: 959 08 018
Arbeid: 959 08 018

Ansettelsesform

Fast

Søk nå