13/04/2018

Er du vår nye avdelingsleder med teknisk bakgrunn?

 • Nordland fylkeskommune
 • Mo i Rana, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.04.2018

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole ligger i Mo i Rana, i Rana kommune, regionsenter på Helgeland. Skolen har 300 ansatte og ca. 1250 elever fordelt på 11 ulike utdanningsprogram. Skolen er i dag lokalisert med studiesteder på Moheia, Kongsveien og Mjølan. Samlokalisering av skolen pågår nå, med planlagt ferdigstillelse høsten 2019. Skolen er aktiv og har god samhandling med grunnskolen, næringslivet og offentlige virksomheter. Vi deltar for tiden i flere prosjekter og nettverk for å videreutvikle dette samarbeidet. Næringslivet i regionen er preget av industri og store offentlige virksomheter. 

Mer info om kommunen med omegn kan finnes på nettsidene til Rana kommune og Visit Helgeland.

Se våre nettsider 

Er du vår nye avdelingsleder?

Avdelingsleder  vil ha overordnet ansvar for daglig drift av skolens bygningsmasse, driften av skolens kantiner og renhold av lokaler. Du vil  få assisterende rektor som nærmeste overordnet, og som medspillere på laget ditt vil du blant annet ha godt kompetente fagkoordinatorer innen de ulike fagområder.     

Vi søker deg som har:  

 • relevant teknisk utdanning på minimum bachelornivå, der noe formell kompetanse kan kompenseres med relevant erfaring fra slik stilling  
 • lederutdanning og/eller relevant ledererfaring  
 • erfaring med og gode resultater knyttet til økonomistyring  

Søker med fagbrev og teknisk fagskole i tillegg til høyere utdanning kan foretrekkes ved tilsetting.     

Viktige personlige egenskaper for oss er at:  

 • du er opptatt av å yte service  
 • du er bevisst din egen rolle som leder, og i tillegg til teknisk drift også er interessert i mennesker  
 • du kan arbeide selvstendig og strukturert, samtidig som du evner å gjøre andre gode 
 • du er løsningsfokusert, og opptatt av å samhandle der det er nødvendig.  
 • du kommuniserer tydelig både skriftlig og muntlig og er opptatt av å bygge gode relasjoner i organisasjonen   

Søknadsfrist 29.04.18  

Sentrale dokumenter:    

  Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 
 • Seks måneder prøvetid   
 • Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi ber om at CV fylles inn i søknadsskjemaet. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 
 • Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 
 • Du må levere politiattest i hht. OLL §10-9

Lurer du på noe?   Helene Kjerrvang Krüger 
personalsjef
helkru@vgs.nfk.no 
90759737

Børge Falch Olsen 
ass. rektor
borols@vgs.nfk.no
48025810  


Ansettelsesform

Fast

Søk nå