13/04/2018

Undervisningsstillinger, Tana vgs

  • Finnmark fylkeskommune
  • Tana, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.04.2018

Tana videregående skole/Deanu joatkkaskuvla gir opplæring innen naturbruksfag (landbruk/hest, hund) og påbygging til generell studiekompetanse.

Tana videregående skole er en liten skole med små klasser som gir deg mulighet til å komme tett inn på eleven og få et nært samarbeid med ledelse og kolleger.

Skolen har lærlinger innenfor Landbruksfaget, Hestefaget, Byggdrifterfaget og Renholdsoperatørfaget. I tillegg har skolen ansvar for å tilby opplæring i fellesfag til lærlinger innenfor andre fagområder.

Skolen driver gårdsbruk med melke- og kjøttproduksjon på storfe, 40 vinterfôra sau, forproduksjon på ca. 700 daa, og stall med plass til 14 hester. Skolen har elevhjem og kantine og disponerer personalboliger. Mer info om skolen finnes 
på www.tana.vgs.no.

Skolen ligger i et område som er et eldorado for en som er friluftslivsinteressert. Nærmeste oppvekstsenter med barnehage og grunnskole ligger 8 km. fra skolen. Se mer informasjon om Tana kommune på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no 

Vi søker etter nye medarbeidere:

- 50 % fast stilling til undervisning i engelsk og samfunnsfag
- 50 % fast stilling til tilrettelagt opplæring i fellesfag på Vg1
- 100 % fast stilling til undervisning i matematikk, naturfag og fysikk / kjemi / biologi
- 40 % fast stilling som PP-rådgiver
- 50 % fast stilling som lokal veileder i LOSA-Tana
For skolen er det interessant å tilsette personer i 100 % stillinger - om ikke det står i motsetning til medarbeidernes ønsker. Om du ønsker å kombinere flere av stillingene, oppgi det i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

Undervisning for elever på yrkesfaglig programområde og / eller elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Lokal veileder LOSA-Tana er en stilling som er knyttet til Nordkapp videregående skole, men med tilsettingsforhold og arbeidssted ved Tana vgs. Lokal veileder er bindeledd mellom administrasjonen i Nordkapp, bedrifter og foresatte. LOSA-tilbudet er på Vg1-nivå. Elevene får sin opplæring, vekselsvis, annen hver uke mellom skolen og i bedrifter/institusjoner. Undervisningen foregår i hovedsak over lyd-bilde. Studiespesialisering (ST) får sin undervisning over lyd/bilde hver uke, lik enhver annen Vg1 ST-klasse. En viktig del av denne stillingen, er å følge opp elevene i bedriftene/institusjonene.

For alle tilsettinger gjelder det at den som tilsettes kan pålegges undervisning og/eller andre oppgaver innenfor den tilsattes stillingsprosent og kompetanse.

Krav til kompetanse

Tilsetting krever høgskoler eller universitetsutdanning i fagene i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning, jfr. forskrift til 
opplæringsloven kap. 14. Skolen ligger i samisk kjerneområde, så for søkere med ellers like kvalifikasjoner vil søkere med samisk språkkompetanse foretrekkes.

Personlige egenskaper

I tillegg til formell utdanning/praksis vil det ved tilsetting bli lagt vekt på personlige egenskaper og skikkethet for stillingen.

Vi søker engasjerte, faglig dyktige og utviklingsorienterte pedagoger er som:
- liker ungdom og har evne til å kommunisere med dem 
- er tydelig voksen og kan lede elevgrupper
- har fokus på en pedagogisk praksis som fremmer trygghet, trivsel og læring 
- deltar i arbeid med skoleutvikling
- evner å arbeide selvstendig og i team 
- har gode samarbeidsevner
- er fleksibel og takler raske endringer

For LOSA stillingen vil gode ferdigheter i bruk av IKT være en forutsetning. Erfaring fra distanseundervisning være en fordel, men ikke et krav.

Andre opplysninger

Tilsetting fra 1.8.18 med prøvetid på 6 mnd.
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid.
Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest jfr. opplæringslovens § 10-9 og fremvise originale vitnemål og attester.

Vi tilbyr

- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning 
- Hjelp med å skaffe bolig
- Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Se www.finnmark.no 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt (navn på virksomheten)

Kontakter

Navn: Dag Flage
Tittel: Assisterende rektor/IKT-ansvarlig
E-post: dag.flage@ffk.no
Mobil: 468 15 648
Arbeid: 78963912

Navn: Eva Britt Birkenes
Tittel: Rektor
E-post: eva.britt.birkenes@ffk.no
Mobil: 468 15 714

Navn: Janne Johansen Bjørklund
Tittel: Sekretær
E-post: Janne.Johansen.Bjorklund@ffk.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå