13/04/2018

Helsesøster

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.04.2018

100% fast stilling fra 1. august 2018.

Beskrivelse av arbeidssted

Helsestasjon-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten er organisert under enhet for helse og omsorg.

Hovedarbeidsområder

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer i helsestasjon og skolehelsetjeneste (0 - 20 år).
  • Være en del av kommunens flyktningeteam med ansvar for flyktningehelsetjenesten (barn og voksne).

Vi har bredt tverrfaglig samarbeid på alle arbeidsområder.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Autorisert sykepleier med godkjent utdanning som helsesøster 
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner

Søker må disponere egen bil.

Politiattest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved tiltredelse.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier

Vi tilbyr

  • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving 
  • Lønn etter avtaleverk
  • God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. 
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.

Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontakter

Navn: Ida Midthjell
Tittel: Ledende helsesøster
E-post: ida.midthjell@rennebu.kommune.no
Mobil: 90810442
Arbeid: 72402557

Ansettelsesform

Fast

Søk nå