12/04/2018

Ped.Psyk-rådgiver 100 % fast st. PP-tjenesten og logopedtjenesten

  • Gjøvik kommune
  • Gjøvik, Norge
PP-tjeneste

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.04.2018

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 13,3 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ungdomsavdelingen m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver

Alle ansatte i PPT samarbeider med barnehager og skoler og med andre instanser slik at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.
Tidlig innsats er sentralt.
Sørge for nødvendig kartlegging som grunnlag for veiledning og sakkyndighetsarbeid.
Være sakkyndig instans der opplæringsloven krever det.
Gi veiledning til foreldre og barn. 
Gi veiledning til ansatte i barnehage og skole.
Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage.
PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima.

Kvalifikasjoner

PP-rådgiver: med utdanning som spesialpedagog (master/2. avd. spes.ped), psykolog eller annen relevant utdanning.
Som har gode kunnskaper om og helst erfaring fra arbeid i grunnskolen 
Som helst har erfaring fra PP-tjenesten eller annen veiledning/rådgivningstjeneste
Som har vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid med gode kommunikasjons og samarbeidsevner

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 
Godkjent politiattest.
Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten.

Vi kan tilby

Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver: 
Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling
Godt arbeidemiljø
Gode faglige utviklingsmuligheter
Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig
Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Karin Ugland, Leder PPT og logopedtjenesten, tlf. 975 39 149.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontakter

Navn: Karin Ugland
Tittel: Leder PP-tjenesten og logopedtjenesten
Mobil: 97539149
Arbeid: 975 39 149

Ansettelsesform

Fast

Søk nå