12/04/2018

Psykolog / Psykologspesialist 100 % fast st. PPT og logopedtjenesten

  • Gjøvik kommune
  • Gjøvik, Norge
PP-tjeneste Psykolog

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.04.2018

PP-tjenesten og logopedtjenesten har til sammen 13,3 stillinger fordelt på ulike faggrupper. PP-tjenesten inngår i Barn-og Familie (PP-tjenesten, Helsestasjonen, Tverrfaglig familieteam, Ungdomsavdelingen m/ helsestasjon for ungdom), som er en del av sektor Oppvekst.

Arbeidsoppgaver

Ut fra at kommunen skal ta seg av lettere psykiske vvansker og BUP skal ha moderate vansker, vil det være aktuelt at psykolog i PPT arbeider med: Utredning, kortidsintervensjon og eventuell henvisning til spesialisthelsetjenesten, samt gir kortvarig oppfølging uten henvisning fra lege.
Utvikle/ iverksette forbyggende tiltak.
Deltakelse i tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

PP-ansatte skal bidra til å skape et godt samarbeidsklima. 
Bidra til at barn og unge får helhetlige og samordnede tiltak.Tidlig innsats er sentralt.
Sørge for nødvendig kartlegging og være sakkyndig instans der Opplæringsloven krever det.
Gi veiledning til: foreldre, barn og til ansatte i barnehage og skole.
Bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skole- og barnehage. 

Kvalifikasjoner

Utdanning som psykolog /psykologspesialist: må være godkjent psykolog.
Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid.
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
Personlig egnethet.
Godkjent politiattest.
Det er nødvendig å kunne disponere bil i tjenesten.

Vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø.
Fokus på faglighet og at vår samlede kompetanse skal være i stadig utvikling.
Gode faglige utviklingsmuligheter. 
Gjøvik kommune legger til rette for spesialisering om det er ønskelig.
Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Karin Ugland, Leder barn og familie, tlf. 975 39 149.

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontakter

Navn: Karin Ugland
Tittel: Leder PP-tjenesten og logopedtjenesten
Mobil: 97539149
Arbeid: 975 39 149

Ansettelsesform

Fast

Søk nå