13/03/2018

Arealplanlegger

  • Smøla kommune
  • Smøla, Norge
Planlegging

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.03.2018Enhet bygg og forvaltning har følgende ansvarsområder: landbruk, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, viltforvaltning, miljø og geodata.

AREALPLANLEGGER

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger.
2. gangs utlysning
Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:
- saksbehandling etter plandelen av plan- og bygningsloven
- utarbeide plandokument
- kundebehandling og informasjon
Stillingen kan også tillegges andre oppgaver.

Kompetansekrav

Relevant høyskole-/universitetsutdanning
- Relevant arbeidserfaring
- God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
- Kunnskaper om digitale kartsystemer (GIS)
- Gode norskkunnskaper og framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
- Evne til å arbeide selvstendig
- Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Den som tilsettes bør ha førerkort.

Vi tilbyr

- Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
- Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. 
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600 eller personalkonsulent tlf 71544640.

Kontakter
Tom Reidar Høibjerg
Enhetsleder Bygg og forvaltning
E-post tom.hoibjerg@smola.kommune.no 
Mobil 91802271
Arbeid 71544654

Kirsten Stensø Skaget
Rådmann
E-post kirsten.skaget@smola.kommune.no 
Mobil 91305492
Arbeid 71544612

Ansettelsesform

Fast

Søk nå