13/03/2018

Fengselssykepleier

  • Vadsø kommune
  • Vadsø, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 08.04.2018

Ved helsevirksomheten er det ledig et 100% vikariat (fram til 15.03.2019) med mulighet for fast ansettelse som sykepleier tilknyttet Vadsø fengsel. Arbeid på dagtid.

Stillingene inngår i en totalbemanning i Helseenheten på 44 årsverk: Fengselet er bemannet med to 100 % stillingshjemler som dekkes av sykepleieressurser, tilsynslege og fysioterapitjeneste.

Stillingene inngår som en del av sykepleiergruppa ved Helseenheten, ved behov må man påregne arbeid ved Helseenheten. Helse- og omsorgstjenesten i fengselet skal være en likverdig og integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og som sikrer at de innsatte får nødvendig helsehjelp.

Fengselssykepleieren har nært samarbeid med fengselslegen, ansatte i Kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, LAR I Nord og innsattes fastleger. Kriminalomsorgen Vadsø fengsel har 39 plasser, derav 33 plasser på avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 6 stk på lavt sikkerhetsnivå. Mange av de innsatte har diagnoser innen rus og psykiatri. Kriminalomsorgen har ansatt en sosialkonsulent i 100% stilling i fengselet.

Arbeidsoppgaver

- Faglig koordinator av fengselshelsetjenesten
- Sykepleiefaglig oppfølging av innsatte ved fengselet
- Samarbeid og veiledning av fengselspersonell i forhold tilknyttet helse
- Innkomst og støttesamtaler med innsatte
- Medikamenthåndtering og oppfølging
- Rutinearbeid og oppfølging

Kvalifikasjoner

- Autorisasjon som sykepleier
- Videreutdanning i rus/psykiatri er ønskelig
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper som vektlegges spesielt til stillingen:
- Positiv til utfordringer og selvstendighet
- Evner til å jobbe selvstendig i et aktivt/hektisk miljø, samt evner til å jobbe i team og tverrfaglig
- Strukturert, punktlig og løsningsorientert
- Stillingen krever fleksibilitet, og det forventes å måtte jobbe på tvers i enhetene ved behov

Vi tilbyr

- Et aktivt/hektisk arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn etter tariffavtale. I tillegg gis et "fengselstillegg". Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Det er krav om politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd for å tiltre i stillingen, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4.

Søknad sendes

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Minimum to referanser må oppgis. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Dersom du blir kontaktet ang. stilling skal bekreftede kopier av attester og vitnemål innleveres.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Vadsø kommune ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere.

Kontakter

Navn: Inger Elisabeth Andreassen
Tittel: Nestleder
E-post: inger.andreassen@vadso.kommune.no
Arbeid: 78942512

Navn: Vivian Wara
Tittel: Enhetsleder
E-post: vivian.wara@vadso.kommune.no
Mobil: 99042238
Arbeid: 78942578

Ansettelsesform

Fast

Søk nå