06/03/2018

Advokatfullmektig / advokat

  • Norges bondelag
  • Oslo, Norge
Juss

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 03.04.2018

Avdeling for regnskap- og juridisk service (RJS) har 17 ansatte, hvorav 9 advokater. Da en av våre advokater blir pensjonist sommeren 2018, søker vi hans etterfølger.

Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag og prosess, kursvirksomhet, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.

Avdelingen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon og skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, arbeidsrett og entreprise. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.

Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert person med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Bakgrunn fra eller kjennskap til norsk landbruk er en fordel.

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med separate kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 3. april 2018, til bondelaget@bondelaget.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå