12/02/2018

Avdelingsleder Korttid

  • Bergen Røde Kors Sykehjem AS
  • Bergen, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.03.2018

I forbindelse med at vår dyktige avdelingsleder søker nye utfordringer, har vi ledig fast stilling som avdelingsleder ved vår Korttidsavdeling. Avdelingen har vi 23 plasser, hvor av 15 er avsatt til korttidspasienter. Kompetansesammensetningen består av spesialsykepleiere, sykepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, og helsefagarbeidere, som til sammen utgjør 18,9 årsverk fordelt på 40 stillinger. Nattsykepleiertjenesten er organisatorisk plassert under leder for korttidsavdelingen og har 4 årsverk, fordelt på 8 stillinger. Korttidsavdelingen er en faglig spennende og utfordrende avdeling, hvor målet er å vurdere, behandle, mobilisere og styrke pasienter med akutt eller kronisk funksjonssvikt før hjemreise. Hver enkelt pasient vurderes av vårt tverrfaglige team bestående av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og musikkterapeut for å kunne tilby et helhetlig plan for oppholdet.

Tiltredelse etter avtale.

Vi søker

Vi er på jakt etter deg som er faglig engasjert og opptatt av lederskap. Du må være offentlig godkjent sykepleier, og interessert i fagutvikling hvor du motiveres av å jobbe i et miljø med tverrfaglig kompetanse. Vi ønsker en person som kan bidra til å videreutvikle våre medarbeidere, og sykehjemmet som helhet. 

Som avdelingsleder for kortidsavdelingen, har du flere viktige samhandlingspartnere, som Bergen kommune og spesialisthelsetjenesten.

Du inngår i en ledergruppe bestående av 2 seksjonsledere og 8 avdelingsledere.

Gode relasjonelle egenskaper, god økonomisk forståelse og god skriftlig fremstillingsevne er egenskaper vi setter pris på. Alle våre daglige arbeidsverktøy er elektroniske, og det er derfor en forutsetning at du har god IT-forståelse. 

Ansvar

- levere tjenester i tråd med faglige retningslinjer og overordnede krav
- forvalte avdelingens økonomiske og personalmessige ressurser forsvarlig,
- bidra til å sikre en god faglig utvikling av sine medarbeidere og et lærende fagmiljø
- skape godt arbeidsmiljø, og en sunn bedriftskultur. 
-sikre at ressurser og kompetanse blir nyttet optimalt
-utarbeide turnus og årlige handlingsplaner. 

Personlige egenskaper

Våre ledere jobber 100% administrativt, og det er viktig du engasjerer deg i de faglige utfordringene i avdelingen.
Vi søker en leder som er målrettet og strukturert. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, klare å utvikle deg selv og dine ansatte, og være opptatt av å skape gode relasjoner, samt bidra til arbeidsglede.

Som avdelingsleder må du være selvstendig og besluttsom, og være tydelig på forventninger og tilbakemeldinger. Du må trives med, og være positiv og initiativrik til endringer.

Søknad sendes

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Bergen Røde Kors Sykehjem, telefon 55397700.

Attester, vitnemål og annen dokumentasjon legges ikke ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju. 

Vi tilbyr

  • En spennende lederstilling med god utviklingsmuligheter i en velrennomert virksomhet. 
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold. 
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • En arbeidsplass som er en IA-bedrift.
  • Gratis parkering.

Kontakter

Navn:  Kristine Heldal Sandvik
Tittel: Seksjonsleder
E-post: kristine.sandvik@brks.no
Mobil: 92618218
Arbeid: 55397729

Navn:  May Britt Tyssen
Tittel: Seksjonsleder
E-post: may.britt.tyssen@brks.no
Mobil: 99370420
Arbeid: 55397728

Ansettelsesform

Fast

Søk nå