09/02/2018

Rektor/ enhetsleder ved Atrå barne- og ungdomsskole

 • Tinn kommune
 • Tinn, Norge
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 04.03.2018

ID 1053

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Kommunalsjef for oppvekst og kultur er enhetsleder/rektors nærmeste overordnete. Det er utarbeidet lederavtale for stillingen. 

Atrå- barne- og ungdomsskole har i dag ca 200 elever fra 1. til 10. klasse, ca 50 barn i SFO og ca 35 årsverk. Skolen holder til 25 km øst for Rjukan i landlige omgivelser. Skolen består av nytt barneskolebygg, SFO-bygg, ungdomsskolebygg og idrettshall med idrettsanlegg. Det er vedtatt å bygge nytt ungdomsskolebygg tilknyttet barneskolebygget. 

Skolens ledelse består av rektor og to inspektører (280 %). Rektor er ansvarlig for personal, administrativ og pedagogisk ledelse. Rektor leder skolens pedagogiske utviklingsarbeid i samarbeid med ledergruppen ved skolen. Tinn kommune starter høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen. 

Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet som:

 • har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for grunnskolen
 • har ledererfaring og videreutdanning innen ledelse
 • setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer
 • er lojal overfor politiske og administrative beslutninger 

Vi kan tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • utstrakt delegasjon til enhetsleder
 • utfordrende oppgaver
 • tilbud om lederopplæring
 • lønn etter avtale 

Tiltredelse 01.08.2018 

Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen».

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. 

Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover,

tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.

Søknadsfrist 04.03.2018

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål taes med til eventuelt intervju.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå