09/02/2018

Helsesøster 100% fast stilling

  • Sørum kommune
  • Sørum, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

sorumkommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 22.02.2018

Barn, Unge og Familie er en virksomhet som er sammensatt av enhetene Barnevern, Pedagogisk støttetjeneste og Familiehelsetjenester. Virksomheten har også et familieteam som arbeider på tvers av enhetene. 
Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet. Familiehelsetjenester skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 ar. Vi tilbyr svangerskapsomsorg og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år ved Frogner og Sørumsand helsestasjon, skolehelsetjeneste ved alle grunnskoler og Sørumsand videregående skole. Vi har helsestasjon for ungdom (HFU) på Sørumsand. Vi søker nå etter en helsesøster på helsestasjonen. 

Arbeidsoppgaver

Helsesøster arbeider etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Arbeidsoppgaver vil bestå i: 
- Individuelle konsultasjoner og veiledning 
- Helseinformasjon/veiledning i grupper 
- Somatiske helseundersokelser 
- Vaksinering ihht vaksinasjonsprogram 
- Tverrfaglig samarbeid 
- Delta i kompetanse og utviklingsarbeid 
- Holde foreldreveiledende kurs

I tillegg vil den som ansettes måtte være fleksibel i å ta på seg oppgaver som bygger under virksomhetens mål om å være en forebyggende tjenester.

Kvalifikasjoner og utdanning

Vi søker en sykepleier med videreutdanning som helsesøster. 
Personlig egnethet vektlegges. 
Det er krav til førerkort klasse B og politiattest for tiltredelse. 

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som: 
- Har gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter- muntlig og skriftlig 
- Har evne til å jobbe selvstendig, effektivt og målrettet, samt inneha god relasjonell kompetanse 
- Er fleksibel og løsningsorientert 
- Innehar særlig interesse for barn og unges oppvekstvilkår og forebyggende arbeid 
- Har gode IKT kunnskaper 

Vi kan tilby

- En arbeidsplass med flere faggrupper, et godt fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer 
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
- Tverrfaglig arbeidsmiljø 
- Mulighet for faglig og personlig utvikling 
- Faglig veiledning 
- Deltagelse i ulike prosjekter og utviklingsarbeid 

Lønns- og arbeidsvilkår

- Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Søknad

Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no.

Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Kontakter

Navn: Trude Furuseth
Tittel: Konstituert enhetsleder
E-post: trude.furuseth@sorum.kommune.no
Mobil: 91004400

Ansettelsesform

Fast

Søk nå