09/02/2018

PP-rådgiver og Spesialpedagog

  • Sørum kommune
  • Sørum, Norge
PP-tjeneste Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.02.2018

Vi søker PP-rådgiver i 100 % fast stilling

Om virksomheten

Har du lyst på en stilling som gir deg en unik mulighet til å arbeide i et tverrfaglig godt arbeidsmiljø?

Vi har ikke ventelister, er nytenkende og utviklingsorientert og legger stor vekt på systemarbeid og tidlig innsats. Er dette noe du brenner for- er Pedagogisk Støtte (PPT) i Sørum arbeidsstedet for deg.

Stillingstype: PP-rådgiver

Virksomheten:
BUF. Barn, Unge og Famile er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. 
Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet.

Arbeidssted: Pedagogisk Støtte (PPT)

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen ligger følgende arbeidsoppgaver: 
- Utredning og kartlegging av vansker hos barn og unge i barnehage og skole, inklusiv rapportskriving
- Tett samarbeid med skoler og barnehager
- Systemrettet arbeid/tverrfaglig arbeid
- Veiledning/rådgivning
- Eventuelt delegerte arbeidsoppgaver i forhold til sakkyndighetsarbeid

Kvalifikasjoner og utdanning

- Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk e.l., godkjent profesjonsstudie i psykologi
- Testkompetanse
- Ønskelig med erfaring fra PP-tjeneste
- Personlig egnethet vektlegges v/ tilsetting

Krav til førerkort og gyldig politiattest.

Personlige egenskaper

- God norskkunnskap og gode kommunikasjonsferdigheter- muntlig og skriftlig 
- Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og målrettet, samt inneha god relasjonell kompetanse 
- Evne til å tenke forebyggende
- Evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig 
- Forholde seg til ulike oppsatte frister

Stillingen krever at du evner å stå i stort arbeidspress over tid, og samtidig evner å ha brukerens beste i fokus.

Vi kan tilby

-Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
-Godt fag- og arbeidsmiljø 
-Tverrfaglig arbeidsmiljø
-Mulighet for faglig og personlig utvikling
-Deltagelse i ulike prosjekter og utviklingsarbeid
-Tjenestebiler
-Fadderordning til alle nytilsatte

Lønns- og arbeidsvilkår

- Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Søknad

Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no

Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Kontakter

Navn: Anne Cathrine Skytterholm
Tittel: Enhetsleder
E-post: anne.skytterholm@sorum.kommune.no
Mobil: 93029399
Arbeid: 93029399  

----

Spesialpedagog med interesse for barnehagefeltet

SØKNADSFRIST: 22.02.2018

Om virksomheten

Er du en spesialpedagog med særlig interesse for barnehagefeltet? Ønsker du både å arbeidedirekte ut mot barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og å arbeide med foreldreveiledning,veileding av personalet i barnehagen og jobbe forebyggende? Da har Sørum kommune stillingen for deg. Vi har nå ledig 1 års engasjement i 100% stilling.

Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern,pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene. Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet.

Arbeidsoppgaver

I disse stillingene ligger følgende arbeidsoppgaver:
- veiledning på organisasjonsnivå etter vedtak
- foreldreveiledning etter vedtak
- oppfølging av enkeltbarn på individ nivå etter vedtak
- deltagelse på samarbeidsmøter og konsultasjoner med 2 linjetjenesten i enkelte saker ettervedtak
- forebyggende organisasjonsutvikling i de ulike barnehagene 

Kvalifikasjoner og utdanning

Vi ser etter deg som er barnehagelærer med videreutdanning innen spesialpedagogikk
Det er i tillegg ønskelig at du har bred erfaring innen barnehagefeltet

Politiattest må foreligge før ansettelse.
Sertifikat klasse B kreves.

Personlige egenskaper

I denne stillingen er det viktig for oss at du har:
- evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særskilte behov
- gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging
- kjennskap til hvordan mennesker fungerer, og være glad i å omgås mennesker
- god arbeidskapasitet og at du evner å stå i press

Til daglig vil du møte mange personer som har spesielle læringsbehov, og derfor er tålmodighet og forståelse viktig. Du må også kunne arbeide selvstendig og forholde deg til mange ulike barn,foresatte og barnehager.

Vi kan tilby

- Arbeid i spesialpedagogisk team med 3 andre spesialpedagoger
- Godt arbeidsmiljø
- Tett samarbeid med og organisert sammen med PPT i Pedagogisk støtte. Felles kompetanseheving på utvalgte områder
- Egen koordinator for teamet
- Mulighet for egenutvikling

Lønns- og arbeidsvilkår

- Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Søknad

Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no.

Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Kontakter

Navn: Ragnhild Anett Næprud
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: ragnhild.naprud@sorum.kommune.no
Mobil: 91687779

Navn:  Anne Cathrine Skytterholm
Tittel: Enhetsleder
E-post: anne.skytterholm@sorum.kommune.no
Mobil: 93029399

Ansettelsesform

Fast, Engasjement

Søk nå