09/02/2018

Barnevernspedagoger og Fosterhjemskonsulent

  • Sørum kommune
  • Sørum, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.02.2018

Vi søker to barnevernspedagoger med hjerte for faget

Om virksomheten

Barn, Unge og Familie (BUF), enhet barnevern, søker etter to mulighetsorienterte og dyktige medarbeider til undersøkelser og tiltaksarbeid i en 100 % engasjementstillinger. Dette er to nyopprettede stillinger hvor kommunen ønsker økt fokus på barn og unges rettigheter.

Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge?
Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene.
Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Vi har behov for dyktige og motiverte barnevernspedagoger som ønsker å jobbe med undersøkelser og tiltak. Stillingene er i hovedsak knyttet til saksbehandling i henhold til lovkrav.
Vi ser etter deg som også ønsker å drive gruppe- og kurstilbud. De som ansettes vil også måtte være fleksible i å ta på seg oppgaver som bygger under virksomhetens mål om å være en forebyggende tjeneste.

Kvalifikasjoner og utdanning

Det kreves minimum 3-årig barnevernspedagog- eller sosionomutdanning. Andre med tilsvarende kompetanse kan komme i betraktning. Kandidater med masterutdannelse oppfordres spesielt til å søke.

Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten. Du må inneha høy kompetanse og kunnskap om barnevernloven og forvaltningsloven. Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring med bruk av Kvellos kartleggings- mal, COS-P og Barnesamtalen DCM.

Politiattest må foreligge før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder). Sertifikat klasse B kreves.

Personlige egenskaper

For at vi som tjeneste skal kunne arbeide for barnets beste, må du kunne jobbe målrettet og ha evne til å strukturere egen hverdag, samt ta selvstendige beslutninger. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, engasjement, godt humør og god faglig forståelse. Du må være opptatt av og ha evne til å skape gode møtepunkter mellom mennesker.

Vi ser etter deg som:
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig
- tenker forebyggende og innehar god relasjonell kompetanse
- er effektiv, har god arbeidskapasitet og evner å forholde seg til frister

Vi kan tilby

Som medarbeider i Sørum barneverntjeneste får du faglig utfordrende oppgaver, med rom for selvstendig arbeid. Nyansatte får egen fadder ved oppstart. Alle medarbeiderne mottar fast intern veiledning fra teamledere. Sørum kommune er deltagende i "Mitt liv"-Forandringsfabrikken. Vi har et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og spennende arbeidshverdag. Sørum barneverntjeneste samarbeider tett med barneverntjenestene i Fet og Aurskog-Høland om kompetansebygging, og drifter sammen et interkommunalt ressursteam og en felles advokatordning. i 2020 vil Sørum kommune være en del av Lillestrøm kommune og du vil få muligheten til å være med på dette spennende arbeidet. 

Lønns- og arbeidsvilkår

- Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Søknad

Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no

Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Kontakter

Navn: Jane Hesthag
Tittel: Enhetsleder
E-post: jane.hesthag@sorum.kommune.no
Mobil: 92 89 01 18
Arbeid: 92890118  

----

Dyktig fosterhjemskonsulent søkes Sørum barneverntjeneste 80 % fast

SØKNADSFRIST: 22.02.2018

Om virksomheten

Barn, Unge og Familie (BUF), enhet barnevern, søker etter en ny mulighetsorientert og dyktig medarbeider til fosterhjemsarbeid i 80 % fast stilling.

Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene. Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Det er behov for en dyktig og motivert fosterhjemskonsulent som skal jobbe med oppfølging av barn som ikke bor sammen med biologiske foreldre. Stillingen er knyttet til saksbehandling i henhold til lovkrav. Den som ansettes i stillingen må også være fleksibel til å ta på seg oppgaver i forhold til undersøkelser og tiltak slik at barneverntjenesten besitter kompetanse på ulike nivåer i en barnevernssak.

Kvalifikasjoner og utdanning

Det kreves minimum 3-årig barnevernspedagog- eller sosionomutdanning. Andre med tilsvarende kompetanse kan komme i betraktning.

Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten, fortrinnsvis fra fosterhjemsarbeid. Du må inneha høy kompetanse og kunnskap om barnevernloven og forvaltningsloven. Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring med bruk av Kvellos kartleggings- mal, COS-P og Barnesamtalen DCM.

Politiattest må foreligge før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder). Sertifikat klasse B kreves.

Personlige egenskaper

For at vi som tjeneste skal kunne arbeide for barnets beste, må du kunne jobbe målrettet og ha evne til å strukturere egen hverdag, samt ta selvstendige beslutninger. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, engasjement, godt humør og god faglig forståelse. Du må være opptatt av og ha evne til å skape gode møtepunkter mellom mennesker.

Vi ser etter deg som:
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- har evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig
- tenker forebyggende og innehar god relasjonell kompetanse
- er effektiv, har godt arbeidskapasitet og evner å forholde seg til frister

Vi kan tilby

Som medarbeider i Sørum barneverntjeneste får du faglig utfordrende oppgaver, med rom for selvstendig arbeid. 
Nyansatte får egen fadder ved oppstart. Alle medarbeiderne mottar fast intern veiledning fra teamledere. Sørum kommune er deltagende i "Mitt liv"-Forandringsfabrikken.
Vi har et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og spennende arbeidshverdag. Sørum barneverntjeneste samarbeider tett med barneverntjenestene i Fet og Aurskog-Høland om kompetansebygging, og drifter sammen et interkommunalt ressursteam og en felles advokatordning. i 2020 vil Sørum kommune være en del av Lillestrøm kommune og du vil få muligheten til å være med på dette spennende arbeidet. 

Lønns- og arbeidsvilkår

- Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer

Søknad

Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no

Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Kontakter

Navn: Jane Hesthag
Tittel: Enhetsleder
E-post: jane.hesthag@sorum.kommune.no
Mobil: 92 89 01 18  

Ansettelsesform

Fast, Engasjement

Søk nå