Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

19/12/2017
Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap - Nord universitet - Søknadsfrist: 19. januar 2018  Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, studiested Bodø, er det ledig stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å tilsette i fast stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilsette fast i stilling som førstelektor.Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk ... Les mer og søk stillingen her Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap - Nord universitet - Søknadsfrist: 19. januar 2018  Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, studiested Bodø, er det ledig stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap.Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte uansett geografisk plassering er viktig.Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er prioritert ved fakultetet, og lærerutdanningsprofilen er sentral i norskstudiene ved Nord universitet. Den som tilsettes, bør være innstilt på å ... Les mer og søk stillingen her
Nord universitet Bodø, Norge