Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

17/04/2018
Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig utlysningstekst Førsteamanuensis/førstelektor innen eiendomsmegling - Nord universitet - Søknadsfrist: 21. mai 2018  Nord universitet, Handelshøgskolen har ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen eiendomsmegling i inntil 100% stilling.  Stipendiat i bedriftsøkonomi - Nord universitet - Søknadsfrist: 27. mai 2018  Stipendiat i bedriftsøkonomi Er du faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert og vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning i et sterkt fagmiljø? Ved Handelshøgskolen Nord universitet, er det ledig inntil seks fireårige stillinger som doktorgradsstipendiat i bedriftsøkonomi.
Nord universitet Bodø, Norge
13/04/2018
SØKNADSFRIST: 30.04.2018 Om avdelingen Studieavdelingen  har ansvar for studieadministrativ forvaltning, og skal bistå fakultetene med kvalitetssikring og oppretting av studieprogram. Studieavdelingen består i tillegg til studiedirektørens stab, av fire seksjoner hhv eksamenskontor, opptak og førstelinje, internasjonalt kontor, samt enhet for læring og teknologi. Om stillingen Ved Studieavdelingen i Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver i studiedirektørens stab, arbeidssted Levanger. Dette er en særlig selvstendig stilling. Den som tilsettes må kunne samarbeide på tvers av fakultet og enheter i fellesadministrasjonen som har oppgaver i tilknytning til BOA-EVU. Rådgiver BOA-EVU kan også være universitetets kontakt for potensielle eksterne samarbeidspartnere for eksternfinansiert utdanning. I stillingen ligger forventninger om bidra til å utvikle saksområdet i tråd med strategiske føringer. Saksområdet avgrenset og spesialisert. Stillingen er lagt til studiedirektørens stab. Det tas forbehold om endringer i organisering og oppgaver. Stillingen har kontorsted Levanger. Arbeidsoppgaver Koordinering og oppfølging av det studieadministrative arbeidet av bidrag- og oppdragsstudier ved Nord universitet Tett samarbeid med fakultetene og oppdragsgivere om gjennomføring Bistå i kvalitetssikring av bidrag- og oppdragsstudier Etablere og drifte et forum for BOA-EVU på tvers av fakultet og fellesadministrasjon Bistå med å utvikle og implementere gode rutiner for BOA-EVU Ansvar for nettsider om BOA-EVU Andre studieadministrative oppgaver Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning, tilsvarende masternivå Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og/ eller særlig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning m.m. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå. Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på: Erfaring med eksternfinansiert utdanningsaktivitet Prosjekterfaring Erfaring fra å koordinere/lede team eller grupper Digital kompetanse Gode samarbeidsevner Evne til å arbeide selvstendig Løsningsorientert God muntlig og skriftlig framstillingsevne Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver NOK 490 900 – 558 500 i året. Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode 1364 Seniorrådgiver vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø. En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.  Kontaktperson Assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Solli, tlf.: 740 22 751/480 94 286 Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.04.2018 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30075989 Søknadsfrist: 30.04.2018
Nord universitet Levanger, Norge