Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

27/12/2017
SØKNADSFRIST: 01.03.2018 Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid? - Solheim senter, et sykehjem tilrettelagt for personer med demens totalt 46 plasser  - Iddebo sykehjem, består av en korttidsavdeling og en langtidsavdeling totalt 40 plasser  - Karrestad sykehjem og eldresenter, 15 plasser tilrettelagt for personer med demens og 30 plasser for somatisk langtidspasienter.  Vi satser i stor grad på kompetanse, myndig gjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten har fag og kvalitetsrådgiver og trivselskoordinator tilknyttet, samt mange frivillige. Vi satser stort på en aktiv omsorg. Beskrivelse av arbeidssted Karrestad Sykehjem er et sykehjem for personer med demens, det er en liten enhet med 15 plasser/rom. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Avdelingen har egen sykehjemslege. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer.   Vi har følgende stillinger ledige ved Karrestad sykehjem: -Sykepleier 2 x 100 % fast ledig fra juni 2018.  -Sykepleier 70 % fast stilling ledig fra d.d. Vi innkaller fortløpende til intervju. Vi tilbyr: -Faste stillinger, med turnus og 3 hver helg -Lønnskompensasjon for etter og videreutdanning -Mulighet for videreutdanning -Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen, alle avdelinger -Deltakelse i utviklingsprosjekter, med god veiledning fra fag og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten. -Vi satser på internundervisning og gode tverrfaglige/etatlig nettverk  Vi søker: -Autoriserte sykepleiere, gjerne med etter- og videreutdanning -Faglig engasjement og evne til samarbeid -Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø -Menn oppfordres til å søke Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside http://halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Sykehjem%20-%20enhet.aspx For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41, www.anniken.nilsen@halden.kommune.no Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Anniken Nilsen Enhetsleder enhet sykehjem E-post Anniken.Nilsen@halden.kommune.no   Mobil 41272441 Jane Anita Hammerstad Avdelingsleder E-post anita.hammerstad@halden.kommune.no   Mobil 47457585
Halden kommune Halden, Norge
27/12/2017
SØKNADSFRIST: 18.01.2018 Stillingen er plassert i enhet for kultur og idrett. Det er ca 27 ansatte i enheten. Virksomheter som er underlagt kultur er bibliotek, kulturskole, ungdomstilbud, Brygge kultursal samt ansavrs for tilrettelegging for kulturvirksomhet i Halden kommune.  Idrettskonsulenten skal forholde seg til lag og foreninger. I tilllegg samarbeide med Halden idretsråd.     Stillingens arbeidsområder/oppgaver Saksbehandling for politiske utvalg Utredning av anleggsbehov og prosjekter innen idrettsområdet Oppfølging av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Saksbehandling og oppfølging av spillemiddelsøknader/-prosjekter Tverrfaglige prosjekter Kontakt med lokale lag og foreninger Oppfølgning og samarbeid med Halden Idrettsråd. Ønskede kvalifikasjoner og utdanning Erfaring med saksbehandling innen offentlig sektor Bred kunnskap til offentlig forvaltning.  Bachelorgrad i idrett med fagene idrett, administrasjon og ledelse Ønskelig med mastergrad i idrett og friluftsliv Erfaring fra prosjektarbeid God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Fleksibel, ha omstillingsevne og omstillingsvilje. Personlige egenskaper Personlig egnethet tillegges stor vekt Bred kunnskap til offentlig forvaltning.  Du tar initiativ og trives med å jobbe både selvstendig og i team. Du har stor arbeidskapasitet, og er opptatt av å se  løsninger og skape muligheter.  Som person er du utadvendt og opptatt av å skape gode relasjoner og samhandling både internt og eksternt. Du er strukturert og kan arbeide systematisk med oppgaver over tid og se kreative løsninger.   Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2% innskudd Betingelser for øvrig i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.  Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Stein Wilhelmsen Enhetsleder E-post stein.wilhelmsen@halden.kommune.no   Mobil 41547263
Halden kommune Halden, Norge
22/12/2017
SØKNADSFRIST: 18.01.2018 Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid? Enhet sykehjem Halden består av Iddebo sykehjem, Solheim senter, Karrestad sykehjem og eldresenter og 3. avdeling Halden helsehus. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten er tilknyttet både fag- og kvalitetsrådgiver, trivselskoordinator og mange frivillige, og vi tilstreber en aktiv omsorg for våre beboere. Beskrivelse av arbeidssted 3. avdeling Halden helsehus 3. avdeling er en avdeling med 20 somatiske langtidsplasser. I dag holder vi til i Halden helsehus, men fra januar 2018 flyttes avdelingen til Karrestad eldresenter i påvente av bygging av nytt sykehjem på Bergheim. Det nye senteret på Bergheim skal stå klart i 2019 og vil ha plass til 96 pasienter. 3. avdeling er en aktiv avdeling med stabile, dyktige medarbeidere, og vi har egen sykehjemslege som er tilgjengelig hver dag på dagtid. Vi tilstreber å utøve somatisk behandling på et høyt faglig og kvalitativt nivå. Da vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere (gjerne spesialsykepleiere), søker vi etter nye medarbeidere som bidrar til en positiv utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer.  Vi har følgende stilling ledig ved 3 avdeling: -Sykepleier 80 % fast stilling (ledig fra 01.02.18) Kontaktperson:  Avdelingsleder Line Rigan tlf. 995 98 992 eller mail: line.rigan@halden.kommune.no  Vi tilbyr: -Fast stilling, med turnus dag/kveld og hver 3.helg -Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning -Mulighet for videreutdanning -Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen -Deltakelse i utviklingsprosjekter med god veiledning fra fag- og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten. -internundervisning innen flere fagområder og gode tverrfaglige/etatlige nettverk  -God mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, samt et spennende fagmiljø med utviklingsmuligheter. -Muligheter for overnatting   Vi ønsker: -Autorisert sykepleier (gjerne med etter- og videreutdanning) -Faglig engasjement med fokus på løsningsorientering  -Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og gode samarbeidsevner -Stabile medarbeidere med høy arbeidsmoral Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø Menn oppfordres til å søke     Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Vi innkaller til intervju fortløpende. Attester og vitnemål tas med ved evt. innkalling til intervju. For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41, eller mail anniken.nilsen@halden.kommune.no Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Line Rigan Avdelingsleder E-post line.rigan@halden.kommune.no   Mobil 99598992
Halden kommune Halden, Norge
21/12/2017
SØKNADSFRIST: 21.01.2018 Beskrivelse Halden kommune har opprettet en 100 % stilling som kommunepsykolog. Stillingen er delt mellom arbeid i  flyktningehelseteamet og i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidssted vil derfor være til dels ved  flyktningehelseteamets base ved Helsekontoret og til dels ved helsestasjonen. Beskrivelse av arbeidssted Halden har de siste årene bosatt relativt mange flyktninger. I tillegg kommer mange familiegjenforeninger. For å bedre  kvaliteten på arbeidet med flyktningene opprettet kommunen høsten 2016 et flyktningehelseteam bestående av  koordinator, helsesøster og lege. Teamet har behov for en fagperson som kan bidra til kartlegging og vurdering av  hvilke flyktninger som trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten for mer omfattende behandling. Vedkommende vil  i tillegg ha en veiledningsfunksjon overfor resten av teamet og andre instanser i kommunen som arbeider med  flyktninger. Halden ligger lavt i mange statistikker innen levekår/helse/sosioøkonomiske forhold. Dette påvirker barn og unges  oppvekstsvilkår med risiko for utvikling av psykiske plager. For å forebygge en slik utvikling, er det behov for å styrke  arbeidet med barn, ungdom og familier med fokus på tidlig innsats. På samme måte som ovenfor vil veiledning av  personell som arbeider med barn og unge i kommunen være en sentral oppgave.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver Ut fra ovenstående vil arbeidsoppgavene være: Kartlegging og vurdering av flyktninger/barn/unge som trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten for mer  omfattende behandling Noe klinisk arbeid og avgrenset behandling Veiledning av kollegaer Deltagelse i tverrfaglig team og være del av et flerfaglig fellesskap, samt samarbeide med eksterne  samarbeidspartnere Siden stillingen er nyopprettet vil psykolog eller psykologspesialist få mulighet til å være med å utforme denne selv. Ønskede kvalifikasjoner og utdanning Den som tilsettes må være autorisert psykolog eller psykologspesialist. Det er videre ønskelig med: erfaring fra arbeid med flyktninger og minoritetsfamilier kunnskap om traumeteori, traumeforståelse og erfaring fra arbeid med dette  Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt og stillingen setter krav til struktur, selvstendighet, fleksibilitet, gode  kommunikasjonsferdigheter og evne til tverrfaglig samarbeid. Generelle betingelser Vi kan tilby: utfordrende og variert arbeid engasjerte kollegaer gode samarbeidsforhold lønn etter avtale Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Thea Dahlqvist Fagleder oppvekst E-post thea.dahlqvist@halden.kommune.no Liv Torill Steilbu Ledende helsesøster E-post liv.steilbu@halden.kommune.no Mobil 90238441 Jon Halvard Bø Enhetsleder/kommuneoverlege E-post Halvard.Bo@halden.kommune.no Mobil 93244052 Sigrun Omsland Elefskaas Vernepleier E-post Sigrun.Omsland.Elefskaas@halden.kommune.no Mobil 90951234 Arbeid 45878606
Halden kommune Halden, Norge
21/12/2017
SØKNADSFRIST: 25.01.2018 Beskrivelse 100 % fast stilling Beskrivelse av arbeidssted Enhet for rus og psykisk helse skal etableres som en ny selvstendig enhet i kommunalavdeling for helse- og omsorg. Tjenesten har tidligere vært organisert som et område men løftes ut som egen enhet etter en nylig gjennomført omorganisering. Økt fokus på området rus og psykisk helse nasjonalt gjennom opptrappingsplan for rusfeltet og øvrig satsning på psykisk helse, ligger bak vurderingen av at tjenesten etableres som en egen enhet. Enheten har pr. i dag 34 årsverk fordelt på 3 avdelinger med tilsammen 2,5 lederårsverk. I tillegg ble tjenestene styrket inneværende høst med 2 årsverk knyttet til henholdsvis psyk. team og rusteam (opptrappingsplanen for rus). I tillegg er dt opprettet helsestasjon og lavterskel tilbud for rusavhengige (3 årsverk) i prosjekter finansiert av fylkesmannen.  Samlet sett er driften i dag organisert innenfor følgende områder: Konglelundveien boliger, Rustjenesten (feltteam rus, rusteamet, lavterskeltilbud for rusavhengige), psykiatri team og aktivitetssenter for psykisk helse. Nye områder og oppgaver kan bli tillagt enheten,- og leder må ha evne til å tenke fremtidsrettet og kunne håndtere endringsbehov både i kortere og lenger perspektiv. Krav til å kunne lede et utviklingsarbeid i enheten er derfor nødvendig. Endringene må skje innenfor vedtatte økonomiske rammer. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Enhetsleder vil bli en del av kommunalsjefens strategiske ledergruppe- KLG, og skal være en aktiv bidragsyter til å forme fremtidens helse- og omsorgstjenester, med særlig fokus på rus og psykisk helsearbeid. Ledergruppen vil bidra til kollegastøtte for ny enhetsleder og tilby samarbeid på mange viktige områder. Opprettelsen av en egen enhet for tjenesteområde vil gi den rette lederen gode muligheter til å påvirke tjenestens retning om mål, og gi spennende arbeidsoppgaver. Enheten skal gjennom ny organisering kunne fremstå som et kompetansesenter på området rus og psykisk helse overfor brukere, befolkningen, samarbeidspartnere og øvrige avdelinger i kommunen. Det blir enhetsleders oppgave å forme enheten for å møte målsetningene, og vi leter etter den lederen som kan ha fremtidsvisjoner for styrking av fagområdet og organiseringen for å møte innbyggernes behov. Tjenesteinnovasjon og endringsledelser vil stå sentralt. Det offentlige skal stadig levere gode tjenester innenfor stramme økonomiske rammer. God økonomiforståelse og fokus på effektiv og effektfull/ målrettet drift vil derfor være vesentlig. Det stilles krav til å kunne bidra på tvers av enhetene, da mennesker med rus og psykiske helseutfordringer befinner seg innenfor alle områder i kommunalavdelingen. Det krever gode samarbeidsevner for at tjenestene skal kunne oppleves som helhetlige. Leder må kunne ivareta det spesifikke ved fagområdet rus og psykiatri med samtidig evne til en åpen holdning til øvrige enheters behov for samhandling, veiledning og utvikling. Enhetsleder vil ha økonomi- fag og personalansvar.  Ønskede kvalifikasjoner og utdanning Høyskoleutdanning, minimum bachelor - grad innenfor relevant utdannelse. Helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning.  Videreutdanning innenfor rus og/ eller psykisk helsearbeid.  Ledererfaring/ formell lederkompetanse  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne God økonomiforståelse Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Samarbeidsevner og personlig egnethet blir vektlagt   Personlige egenskaper Det stilles krav til å kunne bidra på tvers av enhetene og det krever gode samarbeidsevner for at tjenestene skal kunne oppleves som helhetlige. Leder må kunne ivareta det spesifikke ved fagområdet rus og psykiatri med samtidig evne til en åpen holdning til øvrige enheters behov for samhandling, veiledning og utvikling. Halden kommune søker etter en positiv og motiverende leder som evner å løfte blikket for å finne den beste måten å rette tjenestetilbudet til innbyggerne som trenger gode tjenester innenfor rus og psykisk helse. God struktur og ryddighet er også en forutsetning.   Vi tilbyr Arbeid i en stor organisasjon med høy og variert kompetanse med fokus på tjenesteinnovasjon og digitalisering. Fleksitid og god påvirkning på egen arbeidshverdag. Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Tilsetting etter gjeldende lov- og avtaleverk Lønn etter avtale og plassering i kap 3. Pliktig medlemsskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % 6 måneders prøvetid Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Solfrid Ramdal Enhetsleder E-post solfrid.ramdal@halden.kommune.no Mobil 90213596 Jon Halvard Bø Kommuneoverlege E-post halvard.bo@halden.kommune.no Mobil 93244052 Veronica Aam Kommunalsjef helse og omsorg E-post veronica.aam@halden.kommune.no Mobil 91628187
Halden kommune Halden, Norge
27/11/2017
SØKNADSFRIST: 01.03.2018 Rekrutteringsstillinger for 3.års sykepleierstudenter i Omsorgsboligene Halden Er du sykepleier og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % fast stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg! Formålet med rekrutteringsstillingene er at nyutdannede sykepleier skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best igjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleier og vernepleierstudent bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. Informasjon om rekrutteringsstilling: Fast ansettelse i 100 % fra 18. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)  Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet. Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen. Beskrivelse av arbeidssted Vi kan tilby inntil tre faste 100 % stillinger fra sommeren 2018 under forutsetning av autorisasjon som sykepleier. Enhet omsorgsboliger består av Brygga omsorgsboliger, Vaterland / Hagegata, Søsterveien og Bergheim bofellesskap for demente. Mer informasjon om de ulike omsorgsboligene kan finnes på Halden kommunes nettsider. Omsorgsboligene er for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig  boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad. Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper og dokumentasjon Kvalifikasjoner og utdanning 3. års sykepleier (Ferdig utdannet vår/sommer 2018)  Må beherske norsk for både skriftlig og muntlig kommunikasjon  Personlige egenskaper Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk Høy grad av stabilitet og kontinuitet Fleksibilitet Du liker å jobbe i team, og kan bidra i arbeidsmiljøet.  Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby: Hyggelige og kompetente medarbeidere. Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning. IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Firmarabatt ved treningssenter. En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn etter lov og avtaleverk Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Merete Tangen Tittel: Enhetsleder Omsorgsbolig E-post: merete.tangen@halden.kommune.no Mobil: 46845821
Halden kommune Halden, Norge