Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighets-relatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi tilbyr behandling innenfor et bredt spekter av rus- og avhengighetsrelaterte problemer og har et overordnet familie- og generasjonsperspektiv i møte med pasienter og pårørende.

Kompetansesenter rus - region sør er en del av Borgestadklinikken og drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

10/04/2018
SØKNADSFRIST: 30.04.2018 Vi søker LIS i 100 % vikariat, 1 år, fra ca 1. juni 2018, ved våre avdelinger Borgestad og i Skien. Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Da en av våre LIS-leger har tjeneste et annet sted søker vi en vikar. Vi ønsker lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, evt. sideutdanning i annen spesialitet. Aktuelle enheter en vil rotere innenfor er avrusingsenhet, enhet for rus og psykiatri, familieenhet, skjermet enhet for gravide, behandlingsenhet samt vår poliklinikk. Samarbeid med fastleger og annet helsepersonell. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt. Dette vikariatet er knyttet til vår avrusingsenhet, avdeling Borgestad. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med overlege Utredning og diagnostisering Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Deltakelse i forvaktsordning Kvalifikasjoner Lege med erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern eller annen relevant praksis Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke Vi tilbyr Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn LIS-lege undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin God pensjonsordning Arbeidssted:  Avdeling Borgestad/avdeling Skien Søknadsfrist: 30. april 2018 Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" under. Ytterliggere informasjon ved: Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken. Mobil: 93422556  Mail:  yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien, Borgestadklinikken, Mobil 91806549 Mail:  hilde.marianne.kristoffersen@borgestadklinikken.no
Blå Kors Borgestadklinikken Skien, Norge
10/04/2018
SØKNADSFRIST: 30.04.2018 Vi søker 100 % spesialist i psykiatri, gjerne i kombinasjon med rus- og avhengighetsmedisin, ved vår nye ROP enhet (rus og psykiatri) ved avdeling Borgestad. I forbindelse med oppstart av ny ROP enhet ønsker Borgestadklinikken å tilsette en psykiater til. Etter avtale med Helse Sør-Øst starter enheten opp 1. juli 2018. Borgestadklinikken har avrusningssenhet, ROP-enhet, familieenhet, skjermet enhet for gravide, behandlingsenhet Skien og poliklinikk Skien. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Borgestadklinikken har et utdanningsløp for leger innenfor rus- og avhengighetsmedisin, godkjent som egen spesialitet for leger. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglig ansvar knyttet til pasienter ved ROP-enheten Utreding og diagnostisering, behandling Veiledning av LIS-leger Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Eventuell deltakelse i bakvaktsordning (hjemmevakt) Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri (gjerne i kombinasjon med rus- og avhengighetsmedisin) Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig Vi tilbyr Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn God pensjonsordning Arbeidssted:  avdeling Borgestad/avdeling Skien Oppstart:  Etter avtale Søknadsfrist:  30. april 2018 Søknad med cv sendes via "Søk nå" knapp nederst på siden. Ytterliggere informasjon ved: Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen  Mobil: 934 22 556  Mail:  yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien Mobil 918 06 549  Mail:  hilde.marianne.kristoffersen@borgestadklinikken.no
Blå Kors Borgestadklinikken Skien, Norge