Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

22/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Kongsberg interkommunale legevakt er et samarbeid mellom kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. Vi er legevaktsentral for Nore og Uvdal kommune. Ved Kongsberg interkommunale legevakt finner du et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø innen akutt almennmedisin. Vi har også fire KØH plasser (kommunal øyeblikkelig hjelp) hvor legevaktssykepleierne har vakter. Vi flyttet inn i nye tilpassede og moderne lokaler i deseber 2016 med forbindelse inn til Kongsberg sykehus. Kort om stillingen Er du sykepleier som er faglig nysgjerrig, opptat av kvalitet i arbeidet og som tåler uforutsigbarhet? Liker du variasjon og utfordring i arbeidet? Da har vi jobben for deg. Vi har ledig en 100% stilling i 3 delt turnus som har langvakter i helgene og jobber derfor hver 4. helg. Vi har også ledig en 64,79% nattevaktstilling som ha rjobb hver 3. helg. Ved interne søkere kan andre stillinger bli ledige. Vi tilbyr Vi kan tilby er spennende og utfordrende arbeid i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen er faglig godt og trygt legevaktstilbud. Vi har et tett samarbeid med resten av kommunehelsetjejensten, sykehus og de andre nødetatene. Ved Kongsbeg interkommunale legevakt har vi: Et solid tverrfaglig miljø som er opptatt av utvikling. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst. En variert arbeidsdag med til tider høyt tempo. Utfordrende , faglig krevende og spennende sykepleieroppgaver. Mulighet til å være med på å forme egen arbeidsplass som er i kontinuerlig utvikling. Et opplæringsprogram som legger vekt på å gjøre den enkelte sykepleier trygg på rutiner og prosedyre. Faglig og personlig veiledning etter behov. Kongsberg kommune har fokus på helsefremmende arbeidsplasser, vi gir lønn etter kommunal tariff, har god pensjons- og gruppelivsforsikring.  Innhold i stillingen Hovedoppgaver for legevaktsykepleier: Besvare telefonhenvendelser, gjøre vurderinger, prioritere og evt sette iverk tiltak i tråd med "Norsk index for medisinsk nødhjelp, faglig forsvarlighet og anbefalte normer. Koordinere hjelpetilbudet i samarbeid med lege, AMK, ambulanse, politi og sykehus. Ta imot pasienter og gjøre tilsvarende vurderinger og prioriteringer. Betjene journalsystemet, nødnett telefoni og radioer, og svare trygghetsalarmer Sykepleieroppgaver på skadestue, lab og kommunale øyeblikkelig hjelp senger (KØH) Krav og ønsker til deg Ønsket kompetanse: Relevant klinisk erfaring. Erfaring med legevaktsarbeid, akuttmottak, AMK eller lignende akuttmedisinsk arbeid er en fordel, men ikke et absolutt krav. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Du må kunne beherske engelsk muntlig. Vi søker deg som har: Evne til å lytte, ta raske vurderinger og beholde roen. Evne til å jobbe selvstendig, være kreativ og ta ansvar. Evne til samarbeidog fleksibilitet både internt og med andre tjenester. Godt humør og en positiv innstilling til endringer og til å være med og videreutvikle vårt gode arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Formelle kvalifikasjonskrav Sykepleier med norsk autorisasjon Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Navn:  Nina Evensen Stølen Tittel: Seksjonsleder E-post: nina.evensen.stolen@kongsberg.kommune.no Arbeid: 481 66 519
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
22/05/2018
SØKNADSFRIST: 15.06.2018 Eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdsavdeling søker 1 medarbeider i 100% stilling som Driftsansvarlig Bygg / Vaktmester, som drifter og vedlikeholder kommunens bygg og eiendommer. Virksomheten har som mål å holde god standard på byggene, slik at de fungerer tilfredsstillende for våre brukere. Vår nye medarbeider vil arbeide med selvstendige arbeidsoppgaver men vil også arbeide i team for å oppnå virksomhetens mål. Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Kontaktperson for brukere / kundekontakt. Internkontroll og HMS, herunder håndtering av datasystemer for drift og vedlikehold av kommunale bygg. Deltakelse i vaktordning. Kvalifikasjoner Ett eller flere fagbrev fra håndverksfag / bygg relaterte fag eller andre tekniske fag. Utdanning eller kurs som er relevant for stillingen, som vaktmesterskole. Annen relevant praksis kan også kvalifisere for stillingen. Førerkort minimum klasse B. Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig. God datakunnskap. Utdanning Bygg og anlegg Fagskole / Fagbrev Håndverksfag Egenskaper Evne til å jobbe selvstendig og evne/vilje til å ta initiativ vil bli vektlagt. God ordenssans. Gode samarbeidsevner og fokus på løsninger. God serviceinnstilling. Personlige egenskaper i forhold til ovennevnte vil bli vektlagt. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Lønn etter tariff. God pensjonsordning. Stilling med utviklingsmuligheter. IA-avtale. Hyggelige kollegaer. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ole Jørgen Andersen Telefon:  974 79 480 Stillingstittel: Avdelingsleder
Nedre Eiker kommune Nedre Eiker, Norge
22/05/2018
SØKNADSFRIST: 06.06.2018 Sommer- og vinterdestinasjonen Trysil har to ledige, faste 100 % avtalehjemler for privatpraktiserende fastleger. Trysil legesenter søker deg som vil jobbe med et bredt spekter av medisinske oppgaver i allmennmedisin og akuttmedisin. Du har nå en unik mulighet til å bli en del av vårt team bestående av høyt kompetent helsepersonell og erfarne fastleger. ​ ​Sommer- og vinterdestinasjonen Trysil har to ledige, faste 100 % avtalehjemler for privatpraktiserende fastleger. Trysil legesenter søker deg som vil jobbe med et bredt spekter av medisinske oppgaver i allmennmedisin og akuttmedisin. Du har nå en unik mulighet til å bli en del av vårt team bestående av høyt kompetent helsepersonell og erfarne fastleger. ​ Se hvordan din legehverdag i Trysil kan bli i videoen nederst i stillingsutlysningen.      Hør kommuneoverlegen vår fortelle om det å være fastlege i Trysil:   Stillingstype/-prosent ​Fast 100 %. Med forbehold om politisk behandling kan det også bli ledig 80 % fast stilling som sykehjemslege. Angi i søknaden din om du også vil bli vurdert til denne stillingen. Søknadsfrist 6. juni 2018 ​ Arbeidsoppgaver ​Utover legetjenester til lokalbefolkningen organiserer vi døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp til en stadig voksende turistbefolkning i vinter- og sommerhalvåret. I turistsesongen har Trysil kommune ansvar for både besøkende og innbyggere tilsvarende en stor by. Alle kommunens fastleger er samlokalisert med legevakt og benytter felles hjelpepersonell, herunder sykepleiere og helsesekretærer, både til timebestilling, henvendelser og laboratoriearbeid. Vi har egen 24/7- legevaktsentral for Trysil og Engerdal. Den bemannes av sykepleiere. Trysil har to kommunale, akutte døgnplasser (KAD) lokalisert på Trysil sykehjem. Innleggelse og oppfølging av KAD-pasienter er legevaktlegens ansvar. ​Med legehjemmel i Trysil vil du: få fastlegeavtale med kommunen etter rettigheter og plikter som følger av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. inngå i kommunens beredskapsvakt. bli del av et kunnskapsrikt og stabilt legeteam med dyktig hjelpepersonell. ha mulighet til å inngå i et kompetent behandlerteam i behandling av akutte og kroniske lidelser. få mulighet til fleksibel ordning i forhold til spesialistutdanning innen allmennmedisin. delta i veiledning av turnuslege. Kvalifikasjoner Søker må: ha norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett. Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil bli foretrukket. ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide i team. vise interesse for utvikling av kommunens legetjeneste. beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1. ha kjennskap til norsk helsevesen. Godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder må framlegges ved tilsetting. Om tjenestestedet ​Trysil legesenter er plassert sammen med Trysil sykehjem og helsestasjonen sentralt ved rådhus, barneskole og ungdomsskole. Vi er fem fastleger (to spesialister i allmennmedisin, tre i avslutning av spesialisering innen allmennmedisin), en turnuslege og i perioder 1-2 legevaktsleger. Legesenteret har eget gjennonlysningsutstyr (C-bue) som kan betjenes døgnet rundt. Vi har i tillegg egen røntgenstue i samarbeid mot Sykehuset Innlandet som bemannes av radiolog fra sykehuset 1-2 dager hver uke. Vi har også etablert samarbeid med DPS Elverum med psykiater en dag hver uke. Andre opplysninger Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune. Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn. ​Kontaktperson:  ​Ann Karin Røgholt, tlf. 951 82 091, ant@trysil.kommune.no   ​Søknad Vi krever at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema. Fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf. 62 45 77 00 mandag-fredag kl. 9-15. Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse. Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der. Offentlig søkerliste ​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.  
Trysil kommune Trysil, Norge
18/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Trykk på stillingstittel for lese fullstendig stillingsutlysning 100 % stilling som sykepleier på Furumoen sykehjem, vikariat ved korttidsavdeling  Vi søker en entusiastisk og initiativrik medarbeider som ønsker å bidra med sin kompetanse i arbeidet med å gi god omsorg og pleie her hos oss.Vi har ledige stillinger på skjermet avdeling for personer med demens. Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon som sykepleier er du velkommen som søker! Søknadsfrist: 31. mai 2018 100% stilling som sykepleier, vikariat 1 år på Furumoen sykehjem, somatisk avdeling Vi søker en entusiastisk og initiativrik medarbeider som ønsker å bidra med sin kompetanse i arbeidet med å gi god omsorg og pleie her hos oss.Det er påbegynt arbeide med å få sertifisering som Livsgledehjem og du må ha interesse for å arbeide etter prinsippene som ligger i føringene for  dette.Vi har ledige stillinger på somatisk avdeling. Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon som sykepleier er du  velkommen som søker! Søknadsfrist:  31. mai 2018 2 stillinger som Avdelingssykepleiere ved Furumoen sykehjem Furumoen sykehjem har 111 plasser,  96 langtidsplasser, 36 av disse på skjermet avdeling for personer med demens, 15 korttidsplassene herav 3 lindrende plasser og 3 plasser er på avdeling for personer med demens. Søknadsfrist: 31. mai 2018
Narvik kommune Narvik, Norge
18/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Vennesla kommune Vi har ledig en nyopprettet 100 % stilling som IT-konsulent/rådgiver ved kommunens IT-tjeneste som pr. d.d. utgjør 4,5 årsverk. IT tjenesten er en del av kommunens servicetorg.   Gjennom kommunens digitaliseringsstrategi er det vedtatt en satsing på skolesektoren. Januar 2019 skal det tas i bruk nettbrett i undervisningen for ca 2000 elever og 300 lærere. Stillingen vil ha skolesektoren som hovedfokusområde , og her være en pådriver for digital utvikling i samarbeid med stab i oppvekstseksjonen. Stillingen er ledig fra 01.08.2018. Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato (ikke eldre en 3 måneder). Vitnemål og attester må tas med i originalformat ved innkalling til intervju. Arbeidsoppgaver: Drift av MDM system - AirWatch Administrasjon av nettbrett/PC for elever og ansatte Drift av Wifi-løsning Drift av øvrige løsninger innenfor skolesektoren Dokumentasjon Opplæring Kvalifikasjoner: Relevant høyskole eller universitetsutdanning Flere år med IT-teknisk erfaring kan kompensere for manglende utdanning Microsoft(Office 365, Windows server 2016, WIN 10) G-suite IOS MDM-system Airwatch Må kunne disponere egen bil i tjenesten (godtgjørelser i henhold til kommunens reglementsse B ). Personlige egenskaper: Stor interesse for teknologi og innovasjon Struktur og orden Løsningsorientert Gode samarbeidsevner Personlig egnethet Vi tilbyr: En utfordrende stilling Et bredt kompetanseområde med utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsvilkår Lønn etter avtale Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Kristin Flåt Viksnes Enhetsleder Telefon: 38 13 73 60 Mobiltelefon: 982 99 710 kfv@vennesla.kommune.no  
Vennesla kommune Vennesla, Norge
18/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen. Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m. Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen. Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn.  Arbeidsoppgaver Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og til ledningsnett. Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører. Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019) Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service. Andre oppgaver  Kvalifikasjoner Ingeniør-utdanning Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler Gode evner til samarbeid og kommunikasjon  Vi kan tilby Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø Faglig utfordrende og spennende VA-oppgaver Stor grad av selvstendig arbeid Fleksibel arbeidstidsordning Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, virksomhetsleder, tlf. 971 28 651 eller Asbjørn Tufto, virksomhetsleder, tlf. 975 61 221. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Asbjørn Tufto Tittel: Virksomhetsleder Arbeid: 975 61 221 Navn: Rolf Perjord Tittel: Virksomhetsleder Mobil: 97128651 Arbeid: 971 28 651
Gjøvik kommune Gjøvik, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 30.05.2018 Undervisningsstilling rørlegger - Eilert Sundt videregående skole Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har fra 1. august 2018 ledig en fast stilling i inntil 40 % med undervisning i rørleggerfaget. Undervisningen vil foregå i Lyngdal. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfagene på Vg2 klima-, energi og miljøteknikk Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev i rørleggerfaget Relevant arbeidspraksis (minst fire år) Godkjent teoretisk utdanning på minimum fagskolenivå Til alle undervisningsstillinger er det krav om relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringsloven Dyktige håndverkere uten formalkompetanse oppfordres også til å søke Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Eilert Sundt videregående skole har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38 60 94 03 / 950 51 233 InKl1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 03.06.2018 Barn, Unge og Familie (BUF), enhet barnevern, søker etter tre mulighetsorienterte og dyktige medarbeidere. Vi søker nå etter medarbeidere i 2 100 % stillinger og en 80 % stilling, både til undersøkelse/tiltaksarbeid og fosterhjemsarbeid. Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker.  Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge?  Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!  Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene.  Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet. Arbeidsoppgaver Vi har behov for dyktige og motiverte barnevernskonsulenter som ønsker å jobbe med undersøkelse/tiltak og fosterhjemsarbeid.  Stillingene er i hovedsak knyttet til saksbehandling i henhold til lovkrav.  Vi ser etter deg som også ønsker å drive gruppe- og kurstilbud. De som ansettes vil også måtte være fleksible i å ta på seg oppgaver som bygger under virksomhetens mål om å være en forebyggende tjeneste. Kvalifikasjoner Det kreves minimum 3-årig barnevernspedagog- eller sosionomutdanning. Andre med tilsvarende kompetanse kan komme i betraktning. Kandidater med masterutdannelse oppfordres spesielt til å søke.  Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten. Du må inneha høy kompetanse og kunnskap om barnevernloven og forvaltningsloven. Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.  Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring med bruk av Kvellos kartleggings- mal, COS-P og Barnesamtalen DCM.  Politiattest må foreligge før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder). Sertifikat klasse B kreves. Utdanningsretning Medisin/Helse/Sosialfag Samfunnsfag Utdanningstittel: Barnevernspedagog, Sosionom Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlige egenskaper For at vi som tjeneste skal kunne arbeide for barnets beste, må du kunne jobbe målrettet og ha evne til å strukturere egen hverdag, samt ta selvstendige beslutninger. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, engasjement, godt  humør og god faglig forståelse. Du må være opptatt av og ha evne til å skape gode møtepunkter mellom mennesker.  Vi ser etter deg som:  - har evne til å jobbe selvstendig og målrettet  - har evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig  - tenker forebyggende og innehar god relasjonell kompetanse  - er effektiv, har god arbeidskapasitet og evner å forholde seg til frister Vi tilbyr Som medarbeider i Sørum barneverntjeneste får du faglig utfordrende oppgaver, med rom for selvstendig arbeid.  Nyansatte får egen fadder ved oppstart. Alle medarbeiderne mottar fast intern veiledning fra teamledere. Sørum kommune er deltagende i "Mitt liv"-Forandringsfabrikken. Vi har et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og  spennende arbeidshverdag. Sørum barneverntjeneste samarbeider tett med barneverntjenestene i Fet og Aurskog-Høland om kompetansebygging, og drifter sammen et interkommunalt ressursteam og en felles advokatordning. Høsten 2018 og våren 2019 vil alle medarbeidere delta i en større opplæring i traumesensitivt barnevern. Antall stillinger: 3 Kontaktinfo:Jane HesthagEnhetsleder954 06 016 Ragnhild Anett NæprudEnhetsleder(+47) 63 86 90 32
Sørum kommune Sørum, Norge
16/05/2018
SØKNADSFRIST: 05.06.2018 Helsestasjonen er lokalisert sammen med barnefysioterapeuter, PPT og Barnevern i Familiehuset. Under Helsestasjonstjenesten er også Åpen barnehage, Frisklivsentral, Rask psykisk helsehjelp og Støttekontakt/avlastning organisert. Notodden kommune holder på å implementere BTI (Bedre tverrfaglig innsats), og det er ønskelig at psykologen deltar i dette arbeidet. Kort om stillingen Notodden kommune søker psykolog/psykologspesialist i inntil 100 % stilling. Stillingen er knyttet til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og skal styrke kommunens psykiske helsearbeid mot gravide, barn/unge og deres familier. Arbeidsoppgaver Psykologen skal gi lavterskeltilbud til gravide, barn/unge og deres familier. Strategiarbeid i Familiehuset, veiledning av ansatte, gjensidig kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid vil være sentralt. Kvalifikasjoner Psykolog/psykologspesialist. Må snakke og skrive godt norsk. Personlige egenskaper Vi søker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, selvstendig og med gode samarbeidsevner. Du som søker må være interessert i forebyggende helsearbeid og engasjert i hvordan tidlig helsehjelp kan tilbys målgruppen. Vi ønsker en medarbeider som er ansvarsfull og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges. Det er ønskelig med erfaring fra liknende eller annet relevant arbeid. Vi tilbyr Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. I RPH/Ung helse er det også ansatt psykolog slik at tjenesten vil ha to psykologstillinger. Faglig veiledning. Mulighet for spesialisering. I Telemark er det nettverk for psykologer som jobber i kommunene. Lønnsvilkår Etter avtale. Søknad sendes Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring Kontakter Navn: Åshild Bergstøl Tittel: Virksomhetsleder E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no Mobil: +4797050325 Arbeid: 97050325
Notodden kommune Notodden, Norge