Vi har 87 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

21/09/2017
SØKNADSFRIST: 12.10.2017 Faggruppeleder sykepleie, Bodø Vi har ledig 100 % stilling som faggruppeleder for sykepleie. Faggruppeleder tilsettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingene er ledig fra 1.1.2018. Hovedarbeidssted for faggruppeleder sykepleie er Bodø. Faggruppe for sykepleie har ansatte ved alle studiestedene, det må derfor påregnes en del reising og arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder enn hovedarbeidsstedet. Les fullstendig stillingsutlysning og søk stillingen her Fagruppeleder farmasi, Namsos Vi har ledig 100 % stilling som faggruppeleder for farmasi. Faggruppeleder tilsettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingene er ledig fra 1.1.2018. Hovedarbeidssted for faggruppeleder farmasi er Namsos, hvor farmasiutdanningen hovedsakelig holde til. Farmasiutdanningen har et tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper, det må derfor påregnes en del reising og arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder enn hovedarbeidsstedet. Les fullstendig stillingsutlysning og søk stillingen her  
Nord universitet
21/09/2017
SØKNADSFRIST: 04.10.2017 Ønsker du å jobbe med service og reparasjonsarbeid på lastebiler og busser, påbygg og hengerutstyr, har vi ledig stilling ved vårt serviceverksted i Bardufoss.   Vi søker medarbeidere med god teknisk innsikt, som er utadvendte, kreative og løsningsorienterte. Har du i tillegg godt humør og evne til samarbeid, kan du være den vi søker. Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som reparatør av tunge kjøretøy Erfaring med reparasjon av tunge kjøretøy Generelle dataferdigheter Førerkort kl BE CE DE Du kan være aktuell for stillingen selv om du ikke har alle de ønskede kvalifikasjonene, så ikke nøl med å søke! Har du erfaring fra lette kjøretøy, platearbeid, oppretting, landbruk- og anleggsmekanikk eller lignende, er du veldig interessant for oss. Vi tilbyr faglige utfordringer, en trygg arbeidsplass i en solid organisasjon, som legger vekt på utvikling av kompetanse og som forøvrig har konkurransedyktige betingelser. Kontakt  gjerne distriktssjef Magne Sandvoll, tlf 90593760, for nærmere informasjon om stillingen. For å søke stillingen se søknadsskjema i stillingsannonsen på www.scania.no , eller send søknad til ellen.guldberg@scania.no Søknadsfrist 04.10.2017.
Norsk Scania AS Bardufoss, Norge
21/09/2017
SØKNADSFRIST: 04.10.2017 Norsk Scanias avdeling Bardufoss har 13 medarbeidere fordelt på kundemottak, verksted, deler og administrasjon. Vi har et sosialt og hektisk miljø. Vi har dyktige og erfarne medarbeidere, en solid organisasjon, hyggelige og krevende kunder. Ansvar og oppgaver Veilede mekanikerne og kvalitetssikre arbeidet og ta tekniske avgjørelser Bidra til utvikling av effektive arbeidsmetoder, god service og kvalitet Ha et tett samarbeid med verksmester for å sikre effektiv drift av anlegget. Være oppdatert om teknisk utvikling, produktutvikling, arbeidsmetoder og utstyr Bistå ledelsen slik at opplæring og kompetanseutvikling på verkstedet ivaretas Bistå kundesenteret ved behov med bl.a. å gi råd om service og reparasjon og bygge gode relasjoner til kunden, lage verkstedsordre og fakturere Utdanning og erfaring Fagbrev for tunge kjøretøy Relevant og dokumentert erfaring med reparasjon og vedlikehold av kjøretøy Faglige kvalifikasjon og lederegenskaper vektlegges Førerkort for tunge kjøretøy er ønskelig Kvalifikasjoner og ferdigheter Generell datakunnskap samt organisatoriske og administrative ferdigheter Evne til effektiv tidsplanlegging og til å overholde strenge tidsfrister  Evne til å bygge gode relasjoner med kunder og kolleger Kunnskap og forståelse for HMS krav Evne og vilje til aktiv problemløsning Evne til å lede og utvikle mennesker Vi har førsteklasses fagfolk som du vil jobbe tett sammen med, og du får derfor god mulighet for egenutvikling, læring og kompetanseheving.  Vi tilbyr bl.a. personlige og faglige utfordringer, en spennende arbeidsplass i en solid organisasjon med konkurransedyktige betingelser. Kontakt  gjerne distriktssjef Magne Sandvoll, tlf 90593760, for nærmere informasjon om stillingen. For å søke stillingen, se søknadskjema i stillingsannonsen på  www.scania.no  eller send søknad via epost til  ellen.guldberg@scania.no . Søknadsfrist 04.10.2017.  
Norsk Scania AS Bardufoss, Norge
20/09/2017
SØKNADSFRIST: 15.10.2017 Studiedirektørens stab har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver Studieavdelingen  har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studiedirektørens stab har oppgaver innenfor studieportefølje, studieplanarbeid, kvalitetssikring og saksbehandling/sekretærfunksjoner for sentrale utvalg og nemnder. Sentrale arbeidsoppgaver Utviklingsarbeid i FS (Felles studieadministrativt system) Studieplanarbeid, herunder registrering og kvalitetssikring i FS Akkreditering og kvalitetssikring av studieprogram Deltakelse i utviklingsprosjekter knyttet til studieadministrative prosesser Utredningsarbeid og saksbehandling for studiedirektøren Personlige egenskaper Vi ønsker en medarbeider med gode samarbeidsegenskaper som liker å jobbe i team, og som har klar forståelse for funksjonen til administrasjonen ved en stor statlig institusjon. Du må trives i en travel og omskiftelig hverdag, og være åpen for ulike arbeidsoppgaver. Skriftlig og muntlig kommunikasjon med flere aktører både internt og eksternt er en viktig del av jobben.  I dette kreves også at du behersker norsk skriftlig godt, og behersker engelsk som arbeidsspråk når det er påkrevd. Høyt arbeidspress i perioder, og krav til løsningsorientert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene er også noe du må håndtere. Kvalifikasjoner Vi krever relevant utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for krav om utdanning ut over bachelornivå. Kunnskap og erfaring med bruk av FS og erfaring fra arbeid med studieadministrasjon vil bli vektlagt, men bred erfaring fra administrasjon eller offentlig forvaltning kan kompensere for dette. Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren generelt vil være en stor fordel Vi krever digital kompetanse/beherske digitale verktøy Det er nødvending å beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1434 Rådgiver eller kode 1364 Seniorrådgiver. Lønn etter avtale ltr. 58-66. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Valg av stillingskategori og lønnsplassering foretas ut fra en nærmere vurdering av de aktuelle søkernes kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen går 2 % lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse. God låne-forsikrings og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Studiedirektør Jan Atle Toska på tlf. 901 66 125 eller  jan-atle.toska@nord.no. Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes  elektronisk innen 15.10.17 All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Ref.nr. 30071741
Nord universitet Bodø, Norge
19/09/2017
Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Trondheim, men ansvarsområdet er Trønderlag politidistrikt. Les mer og søk her Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Tønsberg, men ansvarsområdet er Sør-Øst politidistrikt. Les mer og søk her Miljø- og energirådgiver Arbeidssted: Majorstuen Les mer og søk her Tjenesteutviker regnskap / IKT Arbeidssted: Kristiansund Les mer og søk her Seniorrådgiver Regnskap, engasjement på 2 år Arbeidssted: Kristiansund, men det må påregnes en god del reiseaktivitet. Les mer og søk her Site Manager, PFT Eiendom Arbeidssted: Bergen, men ansvarsområdet er Vest politidistrikt. Les mer og søk her Vil du være med å uniformere norsk politi? Vi søker medarbeidere til to faste stillinger. Hovedarbeidssted: Jaren Les mer og søk her Prosjektleder Arbeidssted: Majorstuen Les mer og søk her  
Politiets fellestjenester
19/09/2017
SØKNADSFRIST: 02.10.2017 TINE Meieriet Lom & Skjåk har nå ledig 100% stilling som operatør/ produksjonsmedarbeider. TINE Meieriet Lom & Skjåk er et produksjonsanlegg for brunost til innenlandsmarkedet og eksport. Produksjonen er ca 900 tonn og anlegget leverer i tillegg halvfabrikata til privat aktør. Anlegget har 16 ansatte. Arbeidsoppgaver Delta i den daglige driften på avdelingen som består i produksjon av brunostprodukter og gomme/søst-produkt. Herunder koking, tapping, pakking samt renhold/vedlikehold og evt rapporteringsarbeid gjennom TINE's datasystemer. Ha fokus på produktkvalitet, hygiene, teknisk drift og HMS Kvalifikasjoner Fagbrev i næringsmiddelfag/matfag Annen relevant utdanning/praksis vil også bli vurdert Teknisk interesse og prosessforståelse er ønskelig, samt gode datakunnskaper. Utdanning Matvitenskap Næringsmiddelteknologi Egenskaper Kunne arbeide selvstendig og i team Evne til å jobbe strukturert og være løsningsorientert Arbeidstidene og arbeidsoppgavene vil variere, og vi søker derfor etter en fleksibel og tilpasningsdyktig person Vi tilbyr En spennende og allsidig jobb Lønn etter tariff Gode forsikrings- og pensjonsordninger Lom og Skjåk Kommuner ligger tett opp mot Jotunheimen. Her er det rike muligheter til friluftsliv sommer som vinter. Ski, sykkel, toppturer, jakt og fiske. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Jens Erik Hagen Stillingstittel: Meierisjef Telefon:  996 93 905 Kontaktperson: Frode Aurmo Stillingstittel: Produksjonsleder Telefon:  977 30 449  
TINE SA Skjåk, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 02.10.2017 Eining Knarvik sjukeheim og Lindås bu- og servicesenter er Lindås kommune sine to sjukeheimar. Sjukeheimseininga består av fire sjukeheimsavdelingar og sentralkjøkken. Kvar avdeling vert leia av avdelingsleiar. Sjukeheimstenesta tilbyr: - korttidsplassar  - korttidsplassar med rehabilitering og avlastning  - somatiske langtidsplassar  - langtidsplassar tilpassa personar med demenssjukdom og psykogeriatri Avdeling Avdeling 1 på Knarvik sjukeheim er ein langtidsavdeling med 24 somatiske plassar og 5 plassar med fokus på psykogeriatri. Det er ledig sjukepleiarstilling, 50 % fast i turnus med arbeid kvar 3. helg Arbeidsoppgåver Som sjukepleiarar arbeider du sjølvstendig og i samarbeid med andre for å gi heilskapleg omsorg og behandling. Samarbeid på tvers av avdelingar og faggrupper er avgjørende for at bebuarane skal få best mogleg behandling og pleie. Du inngår i eit tverrfagleg team som kan bestå av helsefagarbeidar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukeheimslege med fleir. Veiledning av studentar og anna helsepersonell, laboratoriearbeid og fagutvikling er viktige Kompetansekrav Autorisert sjukepleiar. Gode norskkunnskaper, skriftleg og muntleg. Personleg egnethet.Me søkjer ein sjukepleiar med eit brennande engasjement for eldreomsorg, og som vil væra med på å utvikle sjukeheimstenesta til det beste for pasientar og kollegaer. Relevant vidareutdanning, td i eldreomsorg/geriatri er ønskjeleg, men ikkje eit krav.  Vi tilbyr Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk. Søknad sendest Send søknad sendt via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt personalavdelinga. Kontakter Navn: Inger Aasta Lygren Tittel: Avdelingsleiar E-post: inger.lygren@lindas.kommune.no   Mobil: 994 01 011 Arbeid56 37 57 28
Lindås kommune Lindås, Norge
18/09/2017
SØKNADSFRIST: 22.09.2017 Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar psykisk helse og rus – ID 1465 Psykisk helse og rus er organisert som ei eige avdeling i eininga helse og omsorg. Avdelinga har vel 7 årsverk, og har ansvar for tenester til alle aldersgrupper - born, unge og vaksne.  Ansvarsområde • Førebyggjande og helsefremjande tiltak og tenester med oppfylgjing av enkeltpersonar og grupper  • Dagsentertilbod  • Bustadtilbod – bufellesskapet Bruli med 8 bemanna bustader  • Rusarbeid – førebyggjande arbeid og oppfylgjingstenester  Avdelinga er elles aktiv bidragsytar i Frisklivsentralen som kurshaldarar ved KID-kurs og i kommunens introduksjonsprogram.  Me søkjer deg som  • Har relevant høgskulekompetanse og vidareutdanning innan psykisk helsearbeid  • Har leiarutdanning og/eller leiarerfaring - om du ikkje har leiarutdanning, er du villig til å ta slik utdanning • Er fleksibel og løysingsorientert, og har gode samarbeidsevner  • Har interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid  • Har ei effektiv og systematisk arbeidsform  Me nyttar Gat som personellstyringsverktøy og Profil som fagsystem. Fagfeltet er eit område der det skjer mykje spennande utviklingsarbeid dei næraste åra. Er dette noko for deg, ynskjer me deg velkomen som søkjar!   Nærare opplysingar om stillinga ved helse- og omsorgssjef Kari Dalen tlf 478 94 710 / assisterande helse- og omsorgssjef Alv Dag Brandal tlf 414 10 739. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.  Vitnemål og attestar må takast med til intervju. Det er krav om politiattest.  Søknad skal sendast på elektronisk skjema - klikk på knappen "Søk nå".
Vinje kommune Vinje, Norge